Language of document :

A Högsta domstolen (Svédország) által 2020. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Republiken Polen kontra PL Holdings Sàrl

(C-109/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta domstolen

Az alapeljárás felei

Felperes a kérdést előterjesztő bíróság előtt és alperes a választottbíróság előtt: Lengyel Köztársaság

Felperes a választottbíróság előtt és alperes a kérdést előterjesztő bíróság előtt: PL Holdings Sàrl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Azt jelenti-e az Achmea ítéletben1 értelmezett EUMSZ 267. cikk és EUMSZ 344. cikk, hogy – amennyiben a beruházási szerződésben szereplő választottbírósági kikötés érvénytelen amiatt, hogy a szerződést két tagállam kötötte – a tagállam és a beruházó által kötött választottbírósági megállapodás [annak ellenére] érvénytelen, hogy a választottbírósági eljárás beruházó általi kezdeményezését követően a tagállam szabad akaratából nem kifogásolja a joghatóságot?

____________

1 2018. március 6-i ítélet (C-284/16, EU:C:2018:158).