Language of document :

2020 m. vasario 27 d. Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lenkijos Respublika / PL Holdings Sàrl

(Byla C-109/20)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta domstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė ir kita priešpriešinio kasacinio proceso šalis: Lenkijos Respublika

Kasatorė ir kita priešpriešinio kasacinio proceso šalis: PL Holdings Sàrl

Prejudicinis klausimas

Ar SESV 267 ir 344 straipsniai, atsižvelgiant į jų aiškinimą Sprendime Achmea1 , lemia tai, kad arbitražinis susitarimas negalioja, jeigu jį sudarė valstybė narė ir investuotojas – jeigu investicijų sutartyje yra arbitražinė išlyga, kuri negalioja dėl to, kad sutartį sudarė dvi valstybės narės – [nepaisant to, kad] po to, kai investuotojas pradeda arbitražo procesą, valstybė narė laisva valia nereiškia prieštaravimų dėl jurisdikcijos?

____________

1 2018 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158).