Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 27. februarja 2020 — Republika Poljska/PL Holdings Sàrl

(Zadeva C-109/20)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica in tožena stranka na prvi stopnji: Republika Poljska

Pritožnica in tožena stranka na prvi stopnji: PL Holdings Sàrl

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 267 in 344 PDEU, kot sta razložena v zadevi Achmea1 , razlagati tako, da je arbitražni sporazum neveljaven, če sta ga sklenila država članica in vlagatelj – pri čemer sporazum o naložbi vsebuje arbitražno klavzulo, ki je neveljavna, ker je bila pogodba sklenjena med državama članicama – [čeprav] se država članica, potem ko je vlagatelj začel arbitražni postopek, po lastni izbiri odpove vložitvi ugovora glede pristojnosti?

____________

1 Sodba Sodišča z dne 6. marca 2018 (Zadeva C-284/16, Achmea, EU:C:2018:158).