Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. veljače 2020. uputio Tribunal du travail de Nivelles (Belgija) – SD protiv Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, u svojstvu stečajnog upravitelja Régie des Quartiers de Tubize ASBL

(predmet C-104/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal du travail de Nivelles (Belgija)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SD

Tuženici: Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, u svojstvu stečajnog upravitelja Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Prethodno pitanje

Treba li članke 3., 5. i 6. Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena1 , u vezi s člankom 31. stavkom 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kao i člankom 4. stavkom 1., člankom 11. stavkom 3. i člankom 16. stavkom 3. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu2 – s obzirom na to da im se protivi odredba države članice koja ne nameće poslodavcima obvezu vođenja sustava mjerenja dnevnog radnog vremena tijekom kojeg je pojedini radnik radio (presuda C-55/18 od 14. svibnja 2019.) – tumačiti na način da im se protivi da nacionalni zakonodavstvo, u ovom slučaju članak 1315. belgijskog Građanskog zakonika koji onome koji zahtijeva izvršenje obveze nameće obvezu da je mora dokazati, ne predviđa prebacivanje tereta dokazivanja kada se radnik poziva na prekoračenje uobičajenog radnog vremena, ako

to isto nacionalno zakonodavstvo, u ovom slučaju belgijsko zakonodavstvo, ne nameće poslodavcima obvezu uspostave pouzdanog sustava mjerenja dnevnog radnog vremena tijekom kojega je pojedini radnik radio; i

poslodavac nije dobrovoljno uspostavio takav sustav;

čime se radnika stavlja u praktičnu nemogućnost dokazivanja prekoračenja?

____________

1 SL 2003., L 299, str. 9. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, pogljavlje 5., svezak 2., str. 31.).

2 SL 1989., L 183, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 50.).