Language of document :

2020 m. vasario 27 d. tribunal du travail de Nivelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SD / Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, veikiantis kaip Régie des Quartiers de Tubize ASBL bankroto administratorius

(Byla C-104/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail de Nivelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: SD

Atsakovai: Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, veikiantis kaip Régie des Quartiers de Tubize ASBL bankroto administratorius

Prejudicinis klausimas

Ar 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų1 3, 5 ir 6 straipsniai, siejami su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalimi ir 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo2 4 straipsnio 1 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 3 dalimi, pagal kuriuos draudžiami valstybės narės teisės aktai, kuriuose nenumatyta darbdavių pareiga įdiegti sistemą, leidžiančią apskaičiuoti kiekvieno darbuotojo kasdienio darbo laiko trukmę (2019 m.gegužės14 d. Sprendimas C-55/18), turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiami nacionalinės teisės aktai (nagrinėjamu atveju Belgijos civilinio kodekso 1315 straipsnis, pagal kurį tas, kas reikalauja įvykdyti prievolę, turi įrodyti, kad ji egzistuoja), kuriuose nenumatytas įrodinėjimo pareigos perkėlimas tuo atveju, kai darbuotojas nurodo, jog viršyta įprasta jo darbo laiko trukmė, jei:

šiuose nacionalinės teisės aktuose (nagrinėjamu atveju Belgijos teisės aktuose) nėra įtvirtinta darbdavių pareiga įdiegti patikimą sistemą, leidžiančią apskaičiuoti kiekvieno darbuotojo kasdienio darbo trukmę,

ir darbdavys savo iniciatyva neįdiegė tokios sistemos,

todėl darbuotojas neturi galimybės praktiškai įrodyti, kad įprasta darbo laiko trukmė viršyta?

____________

1     OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 38.

2     OL L 183, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 349.