Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) la 27 februarie 2020 – SD/Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, acționând în calitate de lichidator judiciar al Régie des Quartiers de Tubize ASBL

(Cauza C-104/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal du travail de Nivelles

Părțile din procedura principală

Reclamant: SD

Pârâți: Habitations sociales du Roman Païs SCRL, TE, acționând în calitate de lichidator judiciar al Régie des Quartiers de Tubize ASBL

Întrebarea preliminară

Articolele 3, 5 și 6 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1 coroborate cu articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu articolul 4 alineatul (1), cu articolul 11 alineatul (3) și cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă2 – în măsura în care se opun unei reglementări a unui stat membru care nu impune angajatorilor obligația de a institui un sistem care să permită măsurarea duratei timpului de lucru zilnic efectuat de fiecare lucrător (Hotărârea C-55/18 din 14 mai 2019) - trebuie interpretate în sensul că se opun ca o legislație națională, în speță articolul 1315 din Codul civil belgian care impune persoanei care solicită executarea unei obligații să facă dovada acesteia, să nu prevadă răsturnarea sarcinii probei atunci când lucrătorul invocă depășirea timpului său de lucru normal, atunci când:

aceeași legislație națională, în speță legislația belgiană, nu impune angajatorilor obligația de a institui un sistem fiabil care să permită măsurarea duratei timpului de lucru zilnic efectuat de fiecare lucrător;

iar angajatorul nu a instituit în mod spontan un asemenea sistem;

plasând astfel lucrătorul în imposibilitatea materială de a demonstra această depășire?

____________

1 JO 2003, L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3.

2 JO 1989, L 183, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 2, p. 88.