Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 27. února 2020 – Constantin Film Produktion GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-240/18 P)1

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. f) – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka v rozporu s dobrými mravy – Slovní označení ‚Fack Ju Göhte‘ – Zamítnutí přihlášky k zápisu“

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Constantin Film Produktion GmbH (zástupci: E. Saarmann a P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (zástupce: D. Hanf, zmocněnec)

Výrok

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 24. ledna 2018, Constantin Film Produktion v. EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, nezveřejněný, EU:T:2018:27), se zrušuje.

Rozhodnutí pátého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví ze dne 1. prosince 2016 (věc R 2205/2015-5), týkající se přihlášky slovního označení „Fack Ju Göhte“ jako ochranné známky Evropské unie, se zrušuje.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených společností Constantin Film Produktion GmbH, týkajících se jak řízení v prvním stupni ve věci T-69/17, tak řízení o kasačním opravném prostředku.

____________

1 Úř. věst. C 249, 16.7.2018.