Language of document :

Presuda Suda (peto vijeće) od 27. veljače 2020. – Constantin Film Produktion GmbH protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-240/18 P)1

(Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 7. stavak 1. točka (f) – Apsolutni razlog za odbijanje – Žig protivan prihvaćenim moralnim načelima – Verbalni znak „Fack Ju Göhte” – Odbijanje prijave za registraciju)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Constantin Film Produktion GmbH (zastupnici: E. Saarmann i P. Baronikians, Rechtsanwälte)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (zastupnik: D. Hanf, agent)

Izreka

Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 24. siječnja 2018., Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, neobjavljena, EU:T:2018:27).

Poništava se odluka petog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 1. prosinca 2016. (predmet R 2205/2015–5), koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka „Fack Ju Göhte” kao žiga Europske unije.

Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) nalaže se, osim vlastitih, i snošenje troškova društva Constantin Film Produktion GmbH u prvostupanjskom postupku u predmetu T-69/17 i njegovih troškova žalbenog postupka.

____________

1 SL C 249, 16. 7. 2018.