Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2020. február 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M. A. kontra État belge

(C-112/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: M. A.

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

„A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 5. cikkét, amely előírja a tagállamok számára a gyermek mindenek felett álló érdekének az irányelv végrehajtása során történő figyelembevételét – ugyanezen irányelv 13. cikkével és az Európai Unió Alapjogi Chartája 24. és 47. cikkével összefüggésben – úgy kell-e értelmezni, hogy előírja az uniós polgár gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembevételét akkor is, ha a kiutasítási határozatot kizárólag a gyermek szülőjével szemben hozták?”

____________

1 HL 2008. L 348, 98. o.