Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 10. ledna 2020 – Flightright GmbH v. Eurowings GmbH

(Věc C-10/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Flightright GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžné otázky

Musí být režim náhrady v případě zrušení letu podle článku 5 ve spojení s článkem 7 nařízení (ES) č. 261/20041 vykládán v tom smyslu, že náhradu na základě analogického použití článku 7 uvedeného nařízení obdrží také cestující, kteří byli do cílového místa určení přepraveni náhradním letem více než hodinu před plánovaným časem odletu a byli tak do tohoto místa přepraveni alternativním letem dříve, než by tomu bylo u plánovaného (zrušeného) letu?

a) V případě kladné odpovědi na první otázku: Může být pak tato náhrada, která musí být v zásadě přiznána na základě čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 261/2004, snížena podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 261/2004 v závislosti na délce letu, pokud čas příletu náhradního letu předchází plánovanému příletu původně zarezervovaného letu?

b) V případě kladné odpovědi na otázku v bodě 2 a): Existuje v případě, že čas příletu náhradního letu daleko předchází plánovanému času příletu původně zarezervovaného letu, a to více než tři hodiny, důvod pro vyloučení možnosti snížení?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91T (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).