Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Düsseldorf (Saksamaa) 10. jaanuaril 2020 – Flightright GmbH versus Eurowings GmbH

(kohtuasi C-10/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Flightright GmbH

Kostja: Eurowings GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas lennu tühistamise korral hüvitise maksmist reguleerivat korda tuleb vastavalt määruse (EÜ) nr 261/20041 artiklile 5 koosmõjus artikliga 7 tõlgendada nii, et analoogia alusel määruse artiklit 7 kohaldades makstakse hüvitist ka reisijatele, kes toimetatakse asenduslennuga lõppsihtkohta rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega ja kes saabuvad asenduslennuga lõppsihtkohta seega varem, kui nad oleksid saabunud kavandatud (tühistatud) lennuga?

2.    a)    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: Kas määruse nr 261/2004 artikli 7 lõike 1 alusel põhimõtteliselt makstavat hüvitist võib vastavalt määruse artikli 7 lõikele 2 olenevalt lennu pikkusest vähendada, kui asenduslennu saabumisaeg on varasem algselt broneeritud lennu kavandatud saabumisajast?

b)    Kui teise küsimuse punktile a vastatakse jaatavalt: Kas hüvitise vähendamise võimalus on välistatud, kui asenduslennu saabumisaeg on algselt broneeritud lennu kavandatud saabumisajast liiga palju varasem, näiteks rohkem kui kolm tundi varasem?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).