Language of document :

Az Amtsgericht Düsseldorf (Németország) által 2020. január 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Flightright GmbH kontra Eurowings GmbH

(C-10/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Flightright GmbH

Alperes: Eurowings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004 rendelet1 7. cikkével összefüggésben értelmezett 5. cikkének i) pontjában foglalt – törlés esetén járó kártalanításra vonatkozó – szabályozást, hogy aszerint a rendelet 7. cikkének megfelelő alkalmazásával, azok a légi utasok is jogosultak kártalanításra, akiket az átfoglalással a menetrend szerinti indulási idő előtt több mint egy órával korábban a végső célállomásra szállítottak, és így a helyettesítő járattal korábban érkeztek meg a végső célállomásra, mint a menetrend szerinti (törölt) járattal érkeztek volna meg?

a)    Az 1. pontban feltett kérdésre adott igenlő válasz esetén: Csökkenthető-e a 261/2004 rendelet 7. cikkének (1) bekezdése, valamint 7. cikkének (2) bekezdése szerint a – főszabály szerint biztosítandó – kártalanítás összege a repülési távolság alapján, amennyiben az átfoglalás érkezési ideje a menetrend szerinti érkezés időpontja előtti?

b)    A 2. a) pontban feltett kérdésre adott igenlő válasz esetén: Kizárt-e a csökkentés lehetősége, amennyiben az átfoglalás indulási ideje lényegesen, mégpedig több mint három órával korábbi a menetrend szerinti indulási időhöz képest?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.)