Language of document :

2020 m. sausio 10 d. Amtsgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Byla C-10/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Flightright GmbH

Atsakovė: Eurowings GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar taisyklės dėl kompensacijos mokėjimo skrydžio atšaukimo atveju, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnyje, siejamame su 7 straipsniu, turi būti aiškinamos taip, kad keleiviams, išvykstantiems kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą daugiau nei vieną valandą anksčiau tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko, taigi, atvykstantiems kitu skrydžiu į galutinę paskirties vietą anksčiau, nei būtų atvykę vykdami planuotu (atšauktu) skrydžiu, taip pat mutatis mutandis taikoma reglamento 7 straipsnyje nustatyta teisė į kompensaciją?

2.    a)    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar ši kompensacija, kuri iš esmės turi būti išmokėta pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 7 straipsnio 1 dalį, gali būti sumažinta pagal 7 straipsnio 2 dalį atsižvelgiant į skrydžio atstumą, jei kitu maršrutu atvykstama anksčiau tvarkaraštyje numatyto iš pradžių užsakyto skrydžio atvykimo laiko?

b)    Jei į antrojo klausimo a dalį būtų atsakyta teigiamai: ar sumažinimas negalimas, jeigu atvykimo kitu maršrutu laikas pernelyg paankstinamas, palyginti su tvarkaraštyje numatytu iš pradžių užsakyto skrydžio atvykimo laiku, pavyzdžiui, daugiau nei tris valandas?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).