Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 10 ianuarie 2020 – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Cauza C-10/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Flightright GmbH

Pârâtă: Eurowings GmbH

Întrebările preliminare

Reglementarea referitoare la plata unei compensații în cazul anulării [unui zbor], în conformitate cu articolul 5 coroborat cu articolul 7 din Regulamentul nr. 261/20041 , trebuie interpretată în sensul că pasagerii care sunt transportați la destinația finală cu un zbor de redirecționare cu mai mult de o oră înainte de ora de plecare prevăzută, ajungând chiar mai devreme la destinația finală cu acest transport alternativ decât ar fi ajuns cu zborul programat (și anulat), obțin de asemenea o compensație în temeiul unei aplicări prin analogie a articolului 7 din acest regulament?

a)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1: această compensație, care trebuie în principiu acordată în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 261/2004, poate fi redusă în această situație în funcție de distanța de zbor, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 261/2004, atunci când ora de sosire a zborului de redirecționare este anterioară orei de sosire prevăzute a zborului rezervat inițial?

b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2 litera (a): există un motiv de excludere a posibilității reducerii, în cazul în care ora de sosire a zborului de redirecționare este situată cu prea mult timp – și anume cu peste trei ore – înaintea orei de sosire prevăzute a zborului rezervat inițial?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).