Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) dne 5. února 2020 – VAS „Latvijas dzelzceļš” v. Valsts dzelzceļa administrācija

(Věc C-60/20)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Administratīvā apgabaltiesa

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: VAS „Latvijas dzelzceļš”

Odpůrkyně: Valsts dzelzceļa administrācija

Předběžné otázky

Může být čl. 13 odst. 2 a 6 směrnice 2012/341 (čl. 15 odst. 5 a 6 nařízení 2017/2177)2 uplatněn takovým způsobem, aby regulační orgán mohl uložit vlastníkovi infrastruktury, který není provozovatelem zařízení služeb, povinnost zajistit přístup ke službám?

Musí být čl. 13 odst. 6 směrnice 2012/34 (čl. 15 odst. 5 a 6 nařízení 2017/2177) vykládán v tom smyslu, že umožňuje vlastníkovi budovy ukončit nájemní vztah a provést přeměnu zařízení služeb?

Musí být čl. 13 odst. 6 směrnice 2012/34 (čl. 15 odst. 5 a 6 nařízení č. 2017/2177) vykládán v tom smyslu, že regulačnímu orgánu ukládá, aby ověřil pouze to, zda se provozovatel zařízení služeb (v daném případě vlastník zařízení služeb) skutečně rozhodl o přeměně zařízení?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. 2012, L 343, s. 32).

2 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou (Úř. věst. 2017, L 307, s. 1).