Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā apgabaltiesa (Läti) 5. veebruaril 2020 – VAS „Latvijas dzelzceļš“ versus Valsts dzelzceļa administrācija

(kohtuasi C-60/20)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administratīvā apgabaltiesa

Põhikohtuasja pooled

Apellant: VAS „Latvijas dzelzceļš“

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Valsts dzelzceļa administrācija

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2012/341 artikli 13 lõikeid 2 ja 6 (määruse 2017/21772 artikli 15 lõiked 5 ja 6) võib kohaldada nii, et reguleeriv asutus võib kehtestada infrastruktuuri omanikule, kes ei ole teenindusrajatise käitaja, kohustuse tagada juurdepääs teenustele?

2.    Kas direktiivi 2012/34 artikli 13 lõiget 6 (määruse 2017/2177 artikli 15 lõiked 5 ja 6) tuleb tõlgendada nii, et see lubab hoone omanikul rendisuhte lõpetada ja teenindusrajatise ümber korraldada?

3.    Kas direktiivi 2012/34 artikli 13 lõiget 6 (määruse 2017/2177 artikli 15 lõiked 5 ja 6) tuleb tõlgendada nii, et see kohustab reguleerivat asutust kontrollima üksnes seda, kas teenindusrajatise käitaja (käesoleval juhul teenindusrajatise omanik) on tõepoolest otsustanud rajatise ümber korraldada?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT 2012, L 343, lk 32).

2 Komisjoni 22. novembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2177 teenindusrajatistele ja raudteega seotud teenustele juurdepääsu kohta (ELT 2017, L 307, lk 1).