Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2020. uputila Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) — VAS „Latvijas dzelzceļš” protiv Valsts dzelzceļa administrācija

(predmet C-60/20)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Administratīvā apgabaltiesa

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: VAS „Latvijas dzelzceļš”

Druga stranka u žalbenom postupku: Valsts dzelzceļa administrācija

Prethodna pitanja

1.    Može li se članak 13. stavci 2. i 6. Direktive 2012/341 (članak 15. stavci 5. i 6. Uredbe 2017/2177)2 primijeniti na način da regulatorno tijelo vlasniku infrastrukture koji nije operator uslužnog objekta može naložiti obvezu osiguranja pristupa uslugama?

2.    Treba li članak 13. stavak 6. Direktive 2012/34 (članak 15. stavke 5. i 6. Uredbe 2017/2177) tumačiti na način da se njime vlasniku zgrade omogućuje da raskine odnos iz ugovora o zakupu i prenamijeni uslužni objekt?

3.    Treba li članak 13. stavak 6. Direktive 2012/34 (članak 15. stavke 5. i 6. Uredbe 2017/2177) tumačiti na način da se njime regulatorno tijelo obvezuje na to da samo provjeri je li operator uslužnog objekta (u predmetnom slučaju vlasnik uslužnog objekta) zaista odlučio prenamijeniti ga?

____________

1     Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL 2012., L 343, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 25., str. 13.)

2     Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2177 оd 22. studenoga 2017. o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (SL 2017., L 307, str. 1.)