Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Letonia) la 5 februarie 2020 – VAS „Latvijas dzelzceļš”/Valsts dzelzceļa administrācija

(Cauza C-60/20)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Administratīvā apgabaltiesa

Părțile din procedura principală

Apelantă: VAS “Latvijas dzelzceļš”

Intimată: Valsts dzelzceļa administrācija

Întrebările preliminare

Articolul 13 alineatele (2) și (6) din Directiva 2012/341 [articolul 15 alineatele (5) și (6) din Regulamentul 2017/21772 ] poate fi aplicat astfel încât organismul de reglementare să poată impune proprietarului unei infrastructuri, care nu este operatorul infrastructurii de servicii, obligația de a garanta accesul la servicii?

Articolul 13 alineatul (6) din Directiva 2012/34 [articolul 15 alineatele (5) și (6) din Regulamentul nr. 2017/2177] trebuie interpretat în sensul că permite proprietarului unei clădiri să înceteze un contract de locațiune și să supună o infrastructură de servicii unui proces de reconversie?

Articolul 13 alineatul (6) din Directiva 2012/34 [articolul 15 alineatele (5) și (6) din Regulamentul nr. 2017/2177] trebuie interpretat în sensul că impune organismului de reglementare numai obligația de a verifica dacă operatorul infrastructurii de servicii (în speță, proprietarul infrastructurii de servicii) a decis efectiv să o supună unui proces de reconversie?

____________

1     Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO 2012, L 343, p. 32).

2     Regulamentul de punere în aplicare 2017/2177 al Comisiei Europene din 22 noiembrie 2017 privind accesul la infrastructurile de servicii și la serviciile feroviare conexe (JO 2017, L 307, p. 1).