Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 16. prosince 2019 – Fluctus s.r.o. a další

(Věc C-920/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Žalovaný orgán: Landespolizeidirektion Steiermark

Vedlejší účastník: Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Předběžné otázky

Je třeba článek 56 SFEU vykládat v tom smyslu, že při posuzování nepřípustných reklamních praktik držitele koncese formulovaných v ustálené judikatuře Soudního dvora týkající se státního monopolu na hazardní hry je relevantní, zda v příslušném období skutečně obecně došlo k růstu trhu hazardních her, nebo zda stačí již okolnost, že tato reklama směřuje k podněcování k aktivní účasti na hře, například tím, že zlehčuje nepříznivé následky hry, vytváří její pozitivní obraz použitím příjmů z ní na činnosti, které jsou v obecném zájmu, nebo tím, že je její přitažlivost zvyšována poutavými reklamními sděleními, která vyvolávají lákavé představy o vysokých výhrách?

Je třeba článek 56 SFEU vykládat v tom smyslu, že nepřípustné reklamní praktiky držitele monopolu, pokud k nim dochází, v každém případě vylučují soudržnost právní úpravy monopolu, nebo držitel monopolu může v případě obdobných propagačních činností soukromých poskytovatelů rovněž podněcovat k aktivní účasti na hře, například tím, že zlehčuje nepříznivé následky hry, vytváří její pozitivní obraz použitím příjmů z ní na činnosti, které jsou v obecném zájmu, nebo tím, že je její přitažlivost zvyšována poutavými reklamními sděleními, která vyvolávají lákavé představy o vysokých výhrách?

Musí vnitrostátní soud pověřený v rámci své působnosti uplatňováním článku 56 SFEU na základě své vlastní pravomoci zajistit plný účinek těchto norem tak, že upustí od použití každého ustanovení vnitrostátního práva, které je s nimi podle jeho názoru v rozporu, a to i tehdy, když byl soulad takového ustanovení s unijním právem potvrzen ústavním postupem?

____________