Language of document :

2019 m. gruodžio 16 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fluctus s.r.o. ir kt.

(Byla C-920/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Atsakovė: Landespolizeidirektion Steiermark

Į bylą įstojusi šalis: Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 56 straipsnis aiškintinas taip, kad, vertinant Teisingumo Teismo suformuotoje jurisprudencijoje valstybės azartinių lošimų monopolio atveju neteisėta laikomą koncesininko skleidžiamą reklamą, svarbu tai, ar apskritai per atitinkamą laikotarpį azartinių lošimų rinka iš tikrųjų augo, ar pakanka vien to, kad reklama siekiama paskatinti aktyviai lošti, pavyzdžiui, menkinant lošimo keliamą pavojų, iš lošimo gautas pajamas panaudojant bendrojo intereso veiklai ir taip sukuriant teigiamą lošimo įvaizdį arba didinant lošimo patrauklumą paveikiomis reklaminėmis žinutėmis, kuriomis viliojama galimais dideliais laimėjimais?

2.    Ar SESV 56 straipsnis taip pat aiškintinas taip, kad galimai monopolininko skleidžiama reklama bet kuriuo atveju reiškia monopolio reglamentavimo nenuoseklumą, ar monopolininkas – jei atitinkamą reklaminę veiklą vykdo privatūs paslaugų teikėjai – taip pat gali skatinti aktyviai lošti, pavyzdžiui, menkindamas lošimo keliamą pavojų, iš lošimo gautas pajamas panaudodamas bendrojo intereso veiklai ir taip sukurdamas teigiamą lošimo įvaizdį arba didindamas lošimo patrauklumą paveikiomis reklaminėmis žinutėmis, kuriomis viliojama galimais dideliais laimėjimais?

3.    Ar valstybės teismas, kuris pagal savo kompetenciją turi taikyti SESV 56 straipsnį, remdamasis jam suteiktu įgaliojimu priimti sprendimus privalo užtikrinti visišką šios teisės normos veiksmingumą netaikydamas jokios, jo manymu, šiai normai prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos, net jei jos atitiktis Sąjungos teisei buvo patvirtinta per procesą Konstituciniame Teisme?

____________