Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 16. decembra 2019 – Fluctus s.r.o. in drugi

(Zadeva C-920/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

Druga stranka: Landespolizeidirektion Steiermark

ob udeležbi Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 56 PDEU razlagati tako, da je pri presoji nedopustnih oglaševalskih praks koncesionarja, kakor jih je v zvezi z državnim monopolom nad igrami na srečo opredelilo Sodišče v svoji ustaljeni sodni praksi, pomembno, ali se je trg iger na srečo na splošno v zadevnem obdobju dejansko povečal, ali pa že zadošča, da je cilj oglaševanja spodbujanje k dejavni udeležbi v igri, na primer s tem, da se igro predstavlja kot nenevarno, se ji pripisuje pozitivno podobo zaradi uporabe prihodkov za dejavnosti v splošnem interesu ali pa se njena privlačnost povečuje z udarnimi oglaševalskimi slogani, s katerimi se na zapeljiv način obljublja možnost velikih dobitkov?

2.    Ali je treba člen 56 PDEU poleg tega razlagati tako, da oglaševalske prakse monopolista, če obstajajo, vsekakor izključujejo koherentnost monopolne ureditve, ali pa lahko v primeru ustreznih oglaševalskih dejavnosti zasebnih ponudnikov tudi monopolist spodbuja k dejavni udeležbi v igri, na primer s tem, da igro predstavlja kot nenevarno, ji pripisuje pozitivno podobo zaradi uporabe prihodkov za dejavnost v splošnem interesu ali pa njeno privlačnost povečuje z udarnimi oglaševalskimi slogani, s katerimi se na zapeljiv način obljublja možnost velikih dobitkov?

3.    Ali mora nacionalno sodišče, ki je v okviru svoje pristojnosti dolžno uporabljati člen 56 PDEU, po uradni dolžnosti skrbeti za poln učinek teh določb, tako da ne uporabi nobene določbe nacionalnega prava, za katero meni, da ni v skladu z navedenimi določbami, tudi če je bila v postopku pred ustavnim sodiščem potrjena skladnost teh nacionalnih določb s pravom Unije?

____________