Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. listopadu 2019 Camelií Manéa proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 12. září 2019 ve věci T-225/18, Manéa v. CdT

(Věc C-892/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Camelia Manéa (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Další účastník řízení: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek ze dne 12. září 2019 (T-225/18);

rozhodl znovu o žalobě a vyhověl návrhovým žádáním žalobkyně v řízení v prvním stupni;

uložil CdT náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí navrhovatelka sedm důvodů kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku, týkající se bodů 36 až 38 napadeného rozsudku, vychází ze zkreslení skutkového a právního základu prvního žalobního důvodu.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku, týkající se bodu 43 napadeného rozsudku, vychází z porušení pravidel v oblasti dokazování, věcně nesprávného posouzení založeného na neúplném přezkumu spisu, zkreslení důkazů, jakož i zkreslení dokumentů ve spisu.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku, týkající se bodu 44 napadeného rozsudku, vychází z rozporného odůvodnění, zkreslení nebo věcně nesprávného posouzení rozhodnutí ze dne 10. června 2016 způsobeného z neúplného přezkumu spisu, jakož i nesplnění povinností obnovit předchozí stav s ohledem na legalitu.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku, týkající se bodu 55 napadeného rozsudku, vychází ze zkreslení odůvodnění rozhodnutí ze dne 29. května 2017.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku, týkající se bodu 56 napadeného rozsudku, vychází ze zkreslení žalobního důvodu týkajícího se nesplnění povinnosti uvést odůvodnění.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku vychází z rozporu mezi body 81 a 83 napadeného rozsudku.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku, týkající se bodu 84 napadeného rozsudku, vychází ze zkreslení argumentace, věcně nesprávného posouzení způsobeného neúplným přezkumem spisu, jakož i nedostatečné odpovědi Tribunálu na argumentaci žalobkyně.

____________