Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-225/18. sz., Manéa kontra CdT ügyben 2019. szeptember 12-én hozott ítélete ellen Camelia Manéa által 2019. november 29-én benyújtott fellebbezés

(C-892/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Camelia Manéa (képviselő: M.-A. Lucas avocat)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a 2019. szeptember 12-i ítéletet (T-225/18);

a keresetről újból határozzon, és adjon helyt a fellebbező első fokon benyújtott kereseti kérelmeinek;

kötelezze a CdT-t mindkét eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező hét jogalapra hivatkozik.

A megtámadott ítélet 36–38. pontjára vonatkozó első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék elferdítette a keresetlevél első jogalapjának ténybeli és jogi alapját.

A megtámadott ítélet 43. pontjára vonatkozó második jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék megsértette a bizonyítási szabályokat, az ügyirat hiányos vizsgálatából következően a tényeket pontatlanul értékelte, elferdítette a bizonyítékokat, valamint elferdítette az iratanyag egyik iratát.

A megtámadott ítélet 44. pontjára vonatkozó harmadik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék indokolása ellentmondásos, a Törvényszék az ügyirat hiányos vizsgálatából következően a 2016. június 10-i határozatot elferdítette, illetve ténybeli szempontból pontatlanul értékelte, valamint megsértette a jogszerűségre figyelemmel a korábbi helyzet visszaállítására vonatkozó kötelezettségeket.

A megtámadott ítélet 55. pontjára vonatkozó negyedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék elferdítette a 2017. május 29-i határozat indokolását.

A megtámadott ítélet 56. pontjára vonatkozó ötödik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék elferdítette a keresetlevélnek a indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalapját.

A hatodik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott ítélet 81. és 83. pontja között ellentmondás van.

A megtámadott ítélet 84. pontjára vonatkozó hetedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék elferdítette az érvelést, az ügyirat hiányos vizsgálatából következően a tényeket pontatlanul értékelte, valamint nem adott megfelelő választ a fellebbező érvelésére.

____________