Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 10. prosince 2019 Esim Chemicals GmbH proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 9. října 2019 ve věci T-713/18, Esim Chemicals v. EUIPO

(Věc C-902/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Esim Chemicals GmbH (zástupci: I. Rungg, Rechtsanwalt, I. Innerhofer, Rechtsanwältin)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 3. března 2020 kasační opravný prostředek neuznal jako přijatelný a uložil společnosti Esim Chemicals GmbH náhradu vlastních nákladů řízení.

____________