Language of document :

Appel iværksat den 10. december 2019 af Esim Chemicals GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 9. oktober 2019 i sag T-713/18 – Esim Chemicals mod EUIPO

(Sag C-902/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Esim Chemicals GmbH (ved Rechtsanwalt I. Rungg og Rechtsanwältin I. Innerhofer)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 3. marts 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Esim Chemicals GmbH bærer sine egne omkostninger.

____________