Language of document :

Esim Chemicals GmbH-i 10. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 9. oktoobri 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-713/18: Esim Chemicals versus EUIPO

(kohtuasi C-902/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Esim Chemicals GmbH (esindajad: advokaadid I. Rungg ja I. Innerhofer)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 3. märtsi 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Esim Chemicals GmbH-i kohtukulud tema enda kanda.

____________