Language of document :

Žalba koju je 10. prosinca 2019. podnijelo društvo Esim Chemicals GmbH protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) donesenog 9. listopada 2019. u predmetu T-713/18, Esim Chemicals protiv EUIPO-a

(predmet C-902/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Esim Chemicals GmbH (zastupnici: I. Rungg, Rechtsanwalt, I. Innerhofer, Rechtsanwältin)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 3. ožujka 2020. Sud EU-a (vijeće za dopuštanje žalbe) odlučio je da se žalba ne dopušta i društvu Esim Chemicals GmbH naložio snošenje vlastitih troškova.

____________