Language of document :

Odvolanie podané 10. decembra 2019: Esim Chemicals GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 9. októbra 2019 vo veci T-713/18, Esim Chemicals/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-902/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Esim Chemicals GmbH (v zastúpení: I. Rungg, Rechtsanwalt, I. Innerhofer, Rechtsanwältin)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) uznesením z 3. marca 2020 rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a Esim Chemicals GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.

____________