Language of document :

Överklagande ingett den 10 december 2019 av Esim Chemicals GmbH av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 9 oktober 2019 i mål T-713/18, Esim Chemicals mot EUIPO

(Mål C-902/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Esim Chemicals GmbH (ombud: I. Rungg, Rechtsanwalt, I. Innerhofer, Rechtsanwältin)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 3 mars 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Esim Chemicals GmbH ska bära sina rättegångskostnader.

____________