Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2019 Pink Lady America LLC proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-112/18, Pink Lady America v. CPVO

(Věc C-886/19 P)

Jednací jazyk: Angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Pink Lady America LLC (zástupci): R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Další účastníci řízení: Odrůdový úřad Společenství (CPVO), Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Usnesením ze dne 3. března 2020 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný je nepřijatelný a že společnost Pink Lady America LLC ponese vlastní náklady řízení.

____________