Language of document :

Appel iværksat den 3. december 2019 af Pink Lady America LLC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-112/18, Pink Lady America mod EF-Sortsmyndigheden

(Sag C-886/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Pink Lady America LLC (ved avvocati R. Manno og S. Sernia)

De andre parter i appelsagen: EF-Sortsmyndigheden (CPVO) og Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 3. marts 2020 besluttet, at appellen ikke admitteres, og truffet afgørelse om, at Pink Lady America LLC bærer sine egne omkostninger.

____________