Language of document :

Pink Lady America LLC 3. detsembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 24. septembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-112/18: Pink Lady America versus CPVO

(kohtuasi C-886/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Pink Lady America LLC (esindajad: avvocati R. Manno, S. Sernia)

Teised menetlusosalised: Community Plant Variety Office, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 3. märtsi 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Pink Lady America LLC kohtukulud tema enda kanda.

____________