Language of document :

Valitus, jonka Pink Lady America LLC on tehnyt 3.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-112/18., Pink Lady America v. CPVO, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-886/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Pink Lady America LLC (edustajat: R. Manno ja S. Sernia, avvocati)

Muut osapuolet: Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) ja Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 3.3.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Pink Lady America LLC:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________