Language of document :

Žalba koju je 3. prosinca 2019. podnijelo društvo Pink Lady America LLC protiv presude Općeg suda (treće vijeće) donesene 24. rujna 2019. u predmetu T-112/18, Pink Lady America protiv CPVO-a

(Predmet C-886/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Pink Lady America LLC (zastupnici: R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Druge stranke u žalbenom postupku: Ured zajednice za biljnu raznolikost, Poljoprivredna agencija Zapadne Australije (PAZA)

Rješenjem od 3. ožujka 2020. Sud EU-a (vijeće za dopuštanje žalbe) odlučio je da se žalba ne dopušta i društvu Pink Lady America LLC naložio snošenje vlastitih troškova.

____________