Language of document :

Odvolanie podané 3. decembra 2019: Pink Lady America LLC proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 24. septembra 2019 vo veci T-112/18, Pink Lady America/CPVO

(vec C-886/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Pink Lady America LLC (v zastúpení: R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Ďalší účastníci konania: Community Plant Varity Office, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Uznesením z 3. marca 2020 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie neprijíma a Pink Lady America LLC znáša svoje vlastné trovy konania.

____________