Language of document :

Pritožba, ki jo je Pink Lady America LLC vložila 3. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 24. septembra 2019 v zadevi T-112/18, Pink Lady America/USRS

(Zadeva C-886/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Pink Lady America LLC (zastopnika: R. Manno, S. Sernia, avvocati)

Drugi stranki v postopku: Urad Skupnosti za rastlinske sorte, Western Australian Agriculture Authority (WAAA)

Sodišče (senat, ki odloča o predlogu za dopustitev pritožbe) je s sklepom z dne 3. marca 2020 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Pink Lady America LLC nosi svoje stroške.

____________