Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Hispaania) 22. jaanuaril 2020 – RH versus AB Volvo jt

(kohtuasi C-30/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Hageja: RH

Kostjad: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB ja Volvo Group España S.A.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 artikli 7 lõiget 2, milles on sätestatud, et isiku vastu, kelle alaline elukoht on liikmesriigis, võib esitada hagi teises liikmesriigis: „[…] lepinguvälise kahju puhul selle paiga kohtusse, kus kahju tekitanud juhtum on toimunud või võib toimuda“, tuleb tõlgendada nii, et selles on nähtud ette üksnes selle liikmesriigi kohtute rahvusvaheline pädevus, kus see koht asub, nii et selles liikmesriigis territoriaalselt pädeva kohtu konkreetselt kindlaks määramiseks lähtutakse riigisisestest menetlusnormidest, või tuleb seda tõlgendada segatüüpi normina, mis määrab seega otseselt kindlaks nii rahvusvahelise pädevuse kui ka riigisisese territoriaalse pädevuse, ilma et oleks vaja lähtuda riigisisestest õigusnormidest?

____________

1 ELT 2012, L 351, lk 1.