Language of document :

A Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Spanyolország) által 2020. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RH kontra AB Volvo és társai

(C-30/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: RH

Alperesek: AB Volvo, Volvo Group Trucks Central Europ GmbH, Volvo Lastvagnar AB és Volvo Group España S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkének 2. pontját, amely megállapítja, hogy a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más tagállamban az alábbiak szerint perelhető: „(…) jogellenes károkozással, jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben annak a helynek a bírósága előtt, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet”, hogy az csak az említett hely szerinti tagállam bíróságainak joghatóságát állapítja meg, oly módon, hogy ezen államon belül a területileg illetékes nemzeti bíróság meghatározásához a belső eljárási szabályokra utal, vagy olyan vegyes jellegű szabályként kell-e értelmezni, amely ennélfogva közvetlenül meghatározza mind a joghatóságot, mind a nemzeti területi illetékességet, anélkül hogy a belső szabályozásra hivatkozni kellene?

____________

1 HL 2012. L 351., 1. o.