Language of document :

2020 m. sausio 27 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / PC, RE

(Byla C-44/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Kitos apeliacinio proceso šalys: PC, RE

Prejudiciniai klausimai

a)    Ar prie 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB1 pridėto 1999 m. kovo 18 d. Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis 4 punktas turi būti suprantamas taip, kad juo reikalaujama atsižvelgti į darbuotojo pagal terminuotą sutartį institucijoje išdirbtus tarnybos laikotarpius einant tas pačias pareigas kaip toje pačioje institucijoje tos pačios kategorijos nuolatinis darbuotojas, tam, kad būtų nustatytas jo darbo stažas, taip pat tais atvejais, kai darbuotojas paskiriamas į nuolatines pareigas po viešojo konkurso, nepaisant konkurso procedūros ypatumų, kurie, kaip minėta, lemia visišką santykių pasikeitimą, konkurso procedūroje dalyviui sutinkant juos nutraukti, ir naujų santykių, nustatomų oficialiu sprendimu skirti į pareigas, kuriems būdingos specialios pareigos ir didesnis stabilumas, atsiradimą?

b)    Jeigu atsakymas į a) punkte nurodytą klausimą būtų teigiamas, ar turi būti pripažįstamas visas anksčiau įgytas darbo stažas ar yra objektyvių priežasčių, dėl kurių be visiško pripažinimo būtų galima, remiantis minėtais ypatumais, diferencijuoti pripažinimo kriterijus?

c)    Jeigu atsakymas į b) punkte nurodytą klausimą būtų neigiamas, kokiais kriterijais remiantis turi būti apskaičiuojamas pripažintinas darbo stažas, kad nebūtų laikomas diskriminaciniu?

____________

1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).