Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Itálie) dne 14. ledna 2020 – MC v. U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Věc C-17/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Účastníci původního řízení

Žalobce: MC

Žalovaný: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Předběžná otázka

Jsou články 91, 92 a 93 legislativního nařízení č. 159 ze dne 6. září 2011 v rozsahu, v němž nestanoví kontradiktorní projednání věci ve správním řízení ve prospěch osoby, vůči níž správní orgán hodlá vydat informazione interdittiva antimafia (informační zpráva o zapojení do zločinného spolčení), slučitelné se zásadou kontradiktornosti, jak je vytýčena a uznána jako zásada unijního práva?

____________