Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italien) den 14. januar 2020 – MC mod U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Sag C-17/20)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parter i hovedsagen

Sagsøger: MC

Sagsøgt: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 91, 92 og 93 i lovdekret nr. 159 af 6. september 2011, forenelige med kontradiktionsprincippet, således som det er indført og anerkendt som et EU-retligt princip, for så vidt som disse artikler ikke foreskriver kontradiktion under proceduren for personer, over for hvilke myndighederne påtænker at udstede en erklæring om forbud vedrørende mafiabekæmpelse?

____________