Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. siječnja 2020. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italija) – MC protiv U.T.G. - Prefettura di Foggia

(predmet C-17/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: MC

Tuženik: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Prethodno pitanje

Jesu li članci 91., 92. i 93. Zakonodavne uredbe br. 159. od 6. rujna 2011., u dijelu u kojem ne predviđaju kontradiktornost u pogledu pripremnih postupanja u postupku u korist subjekta u odnosu na kojeg uprava predlaže izdavanje informazione interdittiva antimafia (mjera za borbu protiv mafije kojom se njezinu adresatu zabranjuje sklapanje ugovora s javnim tijelima), u skladu s načelom kontradiktornosti, koje je zaštićeno i priznato kao načelo prava Unije?

____________