Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 14. janvārī iesniedza Tribunale amministrativo Regionale per la Puglia (Itālija)  – MC/ U.T.G. – Prefettura di Foggia

(Lieta C-17/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Pamatlietas puses

Prasītājs: MC

Atbildētājs: U.T.G. – Prefettura di Foggia

Prejudiciālais jautājums

Vai 2011. gada 6. septembra Leģislatīvā dekrēta Nr. 159 91., 92. un 93. panti ar to, ka tajos nav paredzēta pirmstiesas procesa apstrīdēšana tai personai, attiecībā uz kuru administrācija piedāvā izdot negatīvu informācijas paziņojumu, ir saderīgi ar sacīkstes principu, kāds tas ir izveidots un atzīts kā Savienības tiesību princips.

____________