Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) la 14 ianuarie 2020 – MC/U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Cauza C-17/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Părțile din procedura principală

Reclamant: MC

Pârâtă: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Întrebarea preliminară

Articolele 91, 92 și 93 din Decretul legislativ nr. 159 din 6 septembrie 2011, în măsura în care nu prevăd o dezbatere precontencioasă în contradictoriu în favoarea persoanei în privința căreia administrația își propune să emită o informazione interdittiva antimafia (raport de informare antimafia care stabilește o interdicție), sunt compatibile cu principiul contradictorialității, astfel cum a fost consacrat și recunoscut ca principiu de drept al Uniunii?

____________