Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italija) 14. januarja 2020 – MC/U.T.G. - Prefettura di Foggia

(Zadeva C-17/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MC

Tožena stranka: U.T.G. - Prefettura di Foggia

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so členi 91, 92 in 93 zakonske uredbe št. 159 z dne 6. septembra 2011 v delu, v katerem ne določajo kontradiktornosti predhodnega postopka v korist subjekta, kateremu želi uprava izdati informazione antimafia interdittiva (protimafijsko poročilo, katerega naslovniku je prepovedano sklepati posle z javnimi organi), združljivi z načelom kontradiktornosti, kot je bilo opredeljeno in priznano kot načelo prava Unije?

____________