Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. siječnja 2020. uputila Audiencia Provincial de Alicante (Španjolska) – Bankia S.A. protiv SI

(predmet C-31/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Alicante

Stranke glavnog postupka

Žalitelj : Bankia S.A.

Druga stranka u žalbenom postupku: SI

Prethodna pitanja

Je li u skladu s načelom neobvezivosti iz članka 6. stavka 1. Direktive1 , pravno tumačenje (prema kojem povrat neopravdano plaćenih iznosa na temelju odredbe o troškovima koja se nalazi u potrošačkom ugovoru o hipotekarnom kreditu nije posljedica proglašenja ništavosti odredbe, nego neovisni zahtjev koji podliježe rokovima zastare) koje omogućuje da odredba o troškovima neopozivo obvezuje potrošača, s obzirom na to da ne može ostvariti povrat ako je nastupila zastara navedenog zahtjeva?

Je li u skladu s navedenim načelom institut zastare zahtjeva za povrat neopravdano plaćenih iznosa na temelju primjene odredbe koja je proglašena nepoštenom, s obzirom na to da zastara može podrazumijevati gubitak prava na povrat, neovisno o tome što je odredba proglašena ništavom?

U slučaju potvrdnog odgovora, treba li pojam „razumni rok zastare”, na koji upućuje Sud, tumačiti isključivo u odnosu na nacionalne parametre ili bi se na razumnost, upravo suprotno, trebala primjenjivati neka vrsta zahtjeva kako bi se osigurala minimalna razina zaštite potrošača, koji su korisnici kredita, na cijelom području Europske unije i kako se ne bi zadiralo u bit prava potrošača da ne budu vezani odredbom koja je proglašena nepoštenom?

U slučaju da se smatra da razumnost roka zastare mora ispunjavati određene minimalne pretpostavke, može li razumnost ovisiti o trenutku u kojem se prema nacionalnom zakonodavstvu tužba može podnijeti? Je li razumno da rok zastare počne teći od datuma sklapanja ugovora ili se, naprotiv, načelom neobvezivosti nepoštenih odredbi zahtijeva da se odredba o troškovima prethodno ili istodobno proglasi ništavom kako bi korisnik kredita raspolagao razumnim rokom za podnošenje zahtjeva za povrat neopravdano plaćenih iznosa?

____________

1     Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje, 15., svezak 12., str. 24.)