Language of document :

2020 m. vasario 25 d. Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. gruodžio 19 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-14/18 Graikijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-106/20 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama E. Tsaousi, E. Leftheriotou ir A. Vasilopoulou

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo patenkinti apeliacinį skundą ir panaikinti 2019 m. gruodžio 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje Τ-14/18, kuriuo atmestas 2018 m. sausio 16 d. Graikijos Respublikos ieškinys dėl 2017 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/2014 panaikinimo, patenkinti šį ieškinį ir panaikinti Komisijos sprendimą tiek, kiek jame nurodyta iš Europos Sąjungos lėšų nefinansuoti Graikijos Respublikos išlaidų, patirtų suteikus paramą žemės plotams 2014 paramos paraiškų metais, kurių dydis lygus 5 % bendros sumos, skirtos paramai ganykloms, t. y. 12 482 555,68 EUR neto sumos. Ji taip pat prašo priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama skundą apeliantė nurodo tris apeliacinio skundo pagrindus.

Pirmasis pagrindas susijęs su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria atmestas Graikijos Respublikos Bendrojo Teismo posėdyje nurodytas argumentas, grindžiamas 2019 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-341/17 P. Šio pagrindo pirmoje dalyje nurodoma, kad skundžiamu sprendimu buvo pažeistos procesinės normos ir teisė į veiksmingą teisminę gynybą, nes Graikijos Respublikos nurodytas argumentas atmestas kaip nepriimtinas nurodant nepakankamus ir prieštaringus motyvus. Antroji dalis grindžiama klaidingu Reglamento 796/2004 2 straipsnio aiškinimu, skundžiamo sprendimo prieštaringu ir nepakankamu motyvavimu pripažįstant Graikijos Respublikos argumentus nereikšmingais.

Apeliacinio skundo antrasis ir trečiasis pagrindai susiję su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria atmesti kiti panaikinimo pagrindai. Iš esmės antruoju pagrindu nurodoma, kad skundžiamu sprendimu iškreipti byloje pateikti įrodymai, pirmiausia, apskaitos lentelė, kurioje nurodyti 79 664 ūkininkų, gavusių paramą ganykloms, duomenis, nepagrįstai išmokėtos sumos ir Graikijos Respublikos išieškotos sumos, todėl sprendimas yra neteisėtas, nepakankamai ir prieštaringai motyvuotas.

Apeliacinio skundo trečiajame pagrinde teigiama, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas dėl klaidingo Reglamento 1290/2005 31 straipsnio 1 ir 2 dalių, Reglamento 1306/2013 52 straipsnio 2 ir 3 dalių ir Deleguotojo reglamento Nr. 907/2014 12 straipsnio 2−6 dalių aiškinimo ir taikymo, Komisijos gairių, nurodytų dokumentuose VI/5330797 ir 2015 m. birželio 8 d. C(2015)3675 final, pažeidimo, pareigos motyvuoti (SESV 296 straipsnis) pažeidimo, klaidingo įrodinėjimo taisyklių taikymo (įrodinėjimo pareiga buvo paskirstyta taip, kad iš Graikijos Respublikos reikalauta pateikti probatio diabolica), taip pat non venire contra factum proprium, ne bis in idem ir bendrojo proporcingumo principo klaidingo taikymo ir aiškinimo. Be to, skundžiamas sprendimas nepakankamai ir prieštaringai motyvuotas.

____________