Language of document :

A cour du travail de Liège (Belgium) által 2020. február 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) kontra C.

(C-68/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour du travail de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Alperes: C.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Azon jogorvoslat, amelyet a belső jog a nemzetközi védelem iránti kérelmének másik tagállamban történő megvizsgáltatására felhívott menedékkérő számára biztosít, és amelynek nincs halasztó hatálya, csupán abban az esetben, ha a menedékkérőt azonnali átadása érdekében szabadságelvonással sújtják, a „Dublin III” rendelet1 27. cikke értelmében hatékony jogorvoslatnak minősül-e?

A „Dublin III” rendelet 27. cikkében előírt hatékony jogorvoslatot úgy kell-e értelmezni, mint amellyel kizárólag az ellentétes, ha a kötelező átadási intézkedést az átadásra vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslat vizsgálata alatt hajtják végre, vagy úgy, mint amely tiltja a kiutasítást előkészítő bármely intézkedés megtételét, így az olyan központba történő áthelyezést is, amely megindítja a visszatérési folyamatot a nemzetközi védelem iránti kérelmének másik tagállamban történő megvizsgáltatására felhívott menedékkérővel szemben?

____________

1 Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013., L 180., 31. o.; helyesbítés: HL 2018. L 33., 6. o.).