Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 18. novembril 2019 – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. versus Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(kohtuasi C-835/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja apellant: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Vastustajad ja vastustajad apellatsioonimenetluses: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu õiguse ning eelkõige direktiivis 2014/231 sätestatud põhimõtetega – konkreetselt kontsessiooni andmise menetluste valikuvabaduse põhimõte –, kooskõlas põhjenduses 68 ja artiklis 30 sätestatud läbipaistvuse ja [võrdse] kohtlemise põhimõttega kontsessiooni andmise valdkonnas, on vastuolus 18. aprilli 2016. aasta seadusandliku dekreedi nr 50 (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) artikli 178 lõikes 8a sätestatud riigisisene õigusnorm, mis keelab erandeid tegemata ametiasutustel anda kiirteede kontsessioone, mille kehtivusaeg on lõppenud või lõppemas, kasutades menetlusi, mis on sätestatud artiklis 183, mis reguleerib projekti rahastamist?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT 2014, L 94, lk 1).