Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. studenoga 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A. protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

(predmet C-835/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta – Ativa S.p.A.

Tuženici: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di bacino del Po

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Europske unije te osobito načelima utvrđenima Direktivom 2014/23/EU1 , konkretno slobodi izbora postupaka dodjele u skladu s načelima transparentnosti i slobodnog postupanja u okviru dodjele koncesija iz uvodne izjave 68. i članka 30., nacionalna odredba članka 178. stavka 8.-bis Zakonodavne uredbe br. 50 od 18. travnja 2016. kojom se upravnim tijelima bezuvjetno zabranjuje dodjela koncesija za autoceste koje su istekle ili koje istječu, primjenom postupaka iz članka 183. koji uređuje financiranje projekta?

____________

1     Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (Tekst značajan za EGP) (SL 2014., L 94, str. 1.)